Smart Little Village

Inspirationsforum den 22-23 november 2017 i Skurup

Program

Moderator – Thomas Frostberg, journalist & krönikör

ONSDAG 22/11

08.30 – 09.15 Registrering
09.15 – 10.25 Välkommen till Smart Little Village – Skurups kommun och Skurups Sparbank hälsar välkomna

Moderatorn inleder dagen

Rikard Jacobsson, director PWC – Städer med möjligheter, om attraktivitet i ekonomiska termer

Exempel från ort/stad som arbetat framgångsrikt med att skapa attraktivitet för invånarna, näringslivet och utomstående

10.25 – 11.00 Fika
11.00 – 12.20 Anne Katrine Hornemann, Urban Strategic Senior Advisor, COWI och
Torsten Bo Jørgensen, City Center Advisor, COWI – CO-CREATING THE CITY
New alliances between public, private and civil stakeholders (föreläsningen sker på engelska)

Exempel från orter/städer som arbetat framgångsrikt med att skapa attraktivitet för invånarna, näringslivet
och utomstående
Exempel 1. Bertil Nilsson, Leader Söderslätt – Hörte Hamn – från tång-luktande liten hamn till ett
besöksmål på sydkusten – förening, kommun och näringsliv i samverkan

Felix Krause, programansvarig, Tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting
Att leda utvecklingen och våga vara i framkant

12.20 – 13.20 Lunch
13.20 – 14.30 Moderatorn återkopplar från förmiddagens föreläsare/exempel

Sarah Wittbom, ansvarig för IKEA.se e-handelsutveckling – Det är inte de stora som slår de små utan de snabba som slår de långsamma

Exempel från orter/städer som arbetat framgångsrikt med att skapa attraktivitet för invånarna, näringslivet och utomstående.

14.30 – 15.00  Fika
15.00 – 17.00 Inger Alfredsson, nationell samordnare Svenska Stadskärnor – Svenska Stadskärnors Bid-modell som bygger på samverkan på frivilliga grunder!

Nils Boye, URBACT – ett program för utbyte och lärande inom hållbar stadsutveckling i Europa. Trelleborg som exempel.

Dale Williams, City Councillor Porirua City New Zealand – A motorcycle journey to mayorship (föreläsningen sker på engelska)

”Hur kommunicera och engagera invånarna” – Dialog med Dale Williams, kommuner och Thomas Frostberg

17.00 – 18.00  ”Mingel/uppdatera jobbmailen” i mellantiden på Skurups Sparbank
18.00  Festkväll med buffé på Svaneholms slott

TORSDAG 23/11

09.00 – 10.45 Inledning och uppföljning av dag 1

Telia – Hur får vi alla med på digitaliseringen, samt framgångsrika exempel

Workshop del 1 – under ledning av Marie-Louise Lövgren

10.45 – 11.15 Fika
11.15 – 12.15 Workshop del 2 – under ledning av Marie-Louise Lövgren
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.35  Sweco – Hur får vi små och stora kommuner att samverka för en bättre utveckling, samt framgångsrika exempel

Hushållningssällskapet – Små städers utveckling med hjälp av lantbruk, kultur & matupplevelser, energi och forskning samt framgångsrika exempel

14.35 – 15.05 Fika
15.05 – 15.45 Brandon Jones, IBM – Sustainability AI (Artificial Intelligence)
15.45 – 16.00 Prisutdelning samt avslutning på Smart Little Village