Genom Leaderprojektet Smart Little Village med samma namn som huvudkonferensen sattes huvudkonferensen Smart Little Village 2017 i ett starkt lokalt sammanhang. Seminarier och workshops med olika målgrupper genomfördes i anknytning till huvudkonferensen där målgrupperna var olika aktörer inom området för Leader Söderslätt. Genom projektet deltog t.ex. konferensens huvudföreläsare Dale Williams, Nya Zeeland, i seminarier före och efter huvudkonferensen. 

På seminarierna har deltagit företagare, föreningsrepresentanter, politiker, tjänstemän, repr. från Malmö högskola (numera universitet ) och representanter för olika Leader Söderslätt-projekt. Olika informationsinsatser har också gjorts för att informera om konferensen och sätta den i ett lokalt sammanhang. Erfarenheterna från detta projekt har används vidare inför planeringen av nästa konferens i april 2019.

Programmet 2017