Smart Little Village 2019

Välkommen till Landsbygds-expansionen den 20 april 2023

En dag med fantastiska förutsättningarna att skapa nya positiva samarbeten

Skurups Sparbanks Arena 20 april 2023

Smart Little Village är konferensen med 100% fokus på mindre kommuner (5 000 – 50 000 invånare) och dess enorma utvecklingspotential.

Vi tror på att kombinationen av en unik plats, inspirerande talare och goda möjligheter för nätverkande skapar de bästa förutsättningarna för att du som deltagare ska få med dig minst tre nya kontakter och tre nya idéer hem.

I en stylad gymnastikhall i Skurup har vi vid två tidigare Smart Little Village konferenser skapat en härlig stämning b.la. med hjälp av skolelever som skött fika- och lunchservering på ett förstklassigt sätt.

Syftet med konferensen är att skapa ett innovativt forum såsom Davos för mindre kommuner och med en målgrupp bestående av personer med intresse för utveckling av mindre städer och orter.

I samarbete med Skurups kommun, Skurups Sparbank samt ett antal företag och kommuner, har konferensen kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt med många intresserade deltagare från både privat näringsliv och kommunala verksamheter.

Vikten av att dela med sig av goda case och exempel från offentlig sektor och privat näringsliv ska aldrig underskattas.

Landsbygdsexpansionen kommer den 20 april att lyfta fram spännande föreläsare och case inom följande områden:

• Lokal innovation – kommunal innovationsbudget, det futuristiska byalaget, nya samarbetssätt för kommuner
• Tillväxt – digitaliseringens smarta lösningar för samhällsutveckling
• Cirkulär ekonomi – affärsmöjligheter där det cirkulära kretsloppet driver utvecklingen i ett företag, samhälle eller i en organisation
• Attraktiv arbetsgivare – positiv utvecklingsmiljö för medarbetare, framtidens HR, lyft av kommunens varumärke m.m
• Lund-Malmö Regionen – utveckling kring kommunal service, företags etablering, kompetensförsörjning och företagsfrämjande verksamhet
• Greater Copenhagen + Hamburg – framtidens infrastruktur med vidgade vyer mot Öresund och Fehmarn Bält-förbindelsen

Varmt välkomna!

Anmäl dig till Smart Little Village idag. Välkommen!

Huvudsponsorer 2023
Skurups kommun
Skurups Sparbank
Kommunpartners
Temapartner
Akea