Läs mer om Leaderprojektet och konferensen 2019!

Välkomna till Smart Little Village!

Smart Little Village är en idéburen organisation som startades i Skåne 2017, som vill uppmärksamma små och medelstora kommuners möjligheter, styrkor och potential,  trendspaning men även dess utmaningar. Smart Little Village vill lyfta fram goda exempel samt inspirera till kreativa lösningar på utmaningar som framför allt mindre kommuner står inför. 

Fokus på Små och Medelstora kommuner

Vi ser redan idag tecken på att den tydliga urbaniseringstrenden håller på att kompletteras med ett ökat fokus på områden utanför storstadsregionerna. 
 
Vi är glada över att FN Agenda 2030 har mål kring hållbara städer och samhällen (mål 11) hållbar industri, innovation och infrastruktur, (mål 9), om välbefinnande(mål 3)  samt mål kring anständiga arbetsvillkor och tillväxt (mål 8). 
 
Detta är mål vi alla berörs av och Smart Little Village strävar efter att även mindre kommuner ska ha förutsättningar att stärkas kring dessa mål och leva upp till Agenda 2030.

Offentlig Sektor det häftigaste som finns!

Med tanke på den breda portfölj av verksamheter med allt från skola, omsorg och stadsbyggnad, borde det i alla fall vara så. Idéer kring hur vi kan optimera de mindre kommunerna driver vi inom ramen för ett Vinnova-projekt som vi kallar Radikal Innovation. Under hösten kommer vi uppdatera mer kring detta pågående projekt.

Årlig konferens

Vi belyser frågorna vi driver framför allt genom att vi arrangerar en årlig konferens.
 
Den årliga konferensen är en perfekt mötesplats för dig som jobbar med och har intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. Vi bjuder på kunskap, erfarenhetsbyte, goda exempel och idéer från lokala, regionala, nationella och internationella projekt. 
 
Konferenserna är speciellt inriktade på de mindre kommunerna med mellan 5000 och 50 000 invånare. 
 
Genom ett stort antal kontakter med olika företrädare för mindre kommuner såväl nationellt som internationellt, såsom politiker, tjänstemän, näringsidkare och medborgare, har vi samlat de mest aktuella frågorna och tagit fram former för hur dessa frågor kan belysas på olika sätt. 
 
Håll utkik efter konferensen 2020!

Bilder från den senaste konferensen

Senaste nyheterna från Smart Little Village

Facebook

Se våra senaste nyheter, kommentera och dela med er!

Linkedin

Hitta deltagarna från Smart Little Village och fortsätt inspireras och dela med er på LinkedIn. Självklart finns vi också där!

Videohälsningar

Mia Forsäng, Business Accelerator/Strategy & Business Development på Telia. Medverkade som samarbetspartner år 2017 och år 2019!

Dale Williams, borgmästare i Porirua på Nya Zealand. Populär föreläsare som återvände för andra gången år 2019!

 

Så här tyckte deltagarna 2019:

 

%

Av deltagarna skulle sannolikt delta själva igen

%

Skulle rekommendera en kollega att anmäla sig till nästa år

 

Huvudsponsorer 2019

 

Kommunpartners

Temapartners