Smart Little Village

 

Program

 

3 april

 

Kl 08.30 - 09.00 | Kaffe och fralla

 

Kl 09.00 - 10.30 | Tema 1 – Samhällsutveckling 3.0

Moderator: Mikael Stamming

Kan vi genom samverkan och beteendeändringar skapa attraktivare boende, kultur och service samt på så vis bidra till bibehållen natur och smartare infrastruktur?

Urban Skogmar, studiochef, SWECO | Gitte Wille, kulturchef Region Skåne | Tord Carnlöf, vd, Svedest | Lina Wedin Hansson, hållbarhetschef, Kommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun | Nils Phillips, Projektledare, Centrum för publikt entreprenörskap | Lina Rosenstråle, Sektorschef Samhällsbyggnad, Kävlinge kommun | Anna Gudmundsdottir, Projektledare, SPOK | Anna Wiking, Näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd | Ida Roed, Marketing Director, Camp Adventure | Marlene Hassel, BID Manager Svenska Stadskärnor

 

Kl 10.30 - 11.00 | Fika och mingel

 

Kl 11.00 - 12.30 | forts. Tema 1 – Samhällsutveckling 3.0

 

Kl 12.30 - 13.30 | Lunch

 

Kl 13.30 - 15.00 | Tema 2 – Framtidens kommuninvånare

Moderatorer: Dale Williams och Folke Richardt

Hur ser millenniegenerationen på framtiden? Vad attraherar unga entreprenörer till ett engagemang i mindre samhällen och kommuner? Hur speglar målen i Agenda 2030 den unga generationens prioriteringar?

Dale Williams, borgmästare i Porirua, Nya Zealand | Matilda Ottelid, projektledare Odla kompis, Botildenborg. Flera talare på gång.

 

Kl 15.00 - 15.30 | Fika och mingel

 

Kl 15.30 - 17.00 | Tema 3 – Attrahera framtidens medarbetare

Moderatorer: Magnus Nanne och Britt-Marie Börjesson

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats, och hur leder vi framtidens medarbetare? Hur kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter mellan kommun och näringsliv?

Anna Nambord, HR- och CSR-chef, Wihlborgs Fastigheter | Charlotta Blom, utvecklingsledare ledarskap och grupputveckling, Ystads kommun | Louise Dolck-Strömberg, HR Director Operations, Axis | Marco Brizzi, Sjukhuschef, Trelleborgs Lasarett | Rolf Hjertsson, Senior Business Consultant, Fujitsu

 

Kl 17.00 | Mingelkväll med mat

 

 

4 april

 

Kl 08.30 - 09.00 | Kaffe och fralla

 

Kl 09.00 - 10.30 | Tema 4 – Digitalisering som verktyg för utveckling

Moderatorer: Åsa Zetterberg och Mia Forsäng 
Kan digitalisering stödja små samhällen, kommuner och landsbygden, eller är det bara en resurs för de större städerna? Hur kan digitaliseringen bli ett verktyg i en mindre kommuns utvecklingsprocess? 

Åsa Zetterberg, Sveriges första digitaliseringschef | Ola Johnsson, rådgivare inom robotics och automation, PwC | Maria Stellinger, Digitaliseringschef, Malmö Stad | Mia Forsäng, Business Accelerator, Strategy & Business Development, Telia Company | Yacir Chelbat-Persson, Innovationsansvarig, Securitas | Pelle Johansson, Klinisk programchef, Region Skåne | Jan Malmgren, grundare, Byutveckling | Jowan Österlund, grundare, Biohax International | Henrik Dahlin, Design Thinker and Weather man at IBM

 

Kl 10.30 - 11.00 | Fika och mingel

 

Kl 11.00 - 12.30 | forts. Tema 4 – Digitalisering som verktyg för utveckling

 

Kl 12.30 - 13.15 | Lunch

 

Kl 13.30 - 16.00 | Workshops med avbrott för fika

Under eftermiddagen genomför vi fyra workshops som anknyter till de fyra olika programpunkterna ovan. Syftet är att initiera konkreta frågor som underlag för vidare samarbete inom Smart Little Village-kretsen.

* Samhällsutveckling 3.0

* Framtidens kommuninvånare

* Attrahera framtidens medarbetare

* Digitalisering som verktyg för utveckling

 

Under varje tema presenterar ett antal ytterligare talare ett flertal goda exempel.

Priset för konferensen inklusive måltider samt mingelkväll den 3 april är 2 495 kr per person. Moms tillkommer