Smart Little Village

 

Program

 

3 april

 

Tema 1 • Samhällsutveckling 3.0

Moderator: Mikael Stamming

Kan vi genom samverkan och beteendeändringar skapa attraktivare boende, kultur och service samt på så vis bidra till bibehållen natur och smartare infrastruktur? Urban Skogmar, studiochef, SWECO, Gitte Wille, kulturchef Region Skåne, Tord Carnlöf, vd, Svedest och Lina Wedin Hansson, hållbarhetschef, Kommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun.

 

Tema 2 • Framtidens kommuninvånare

Moderatorer: Dale Williams och Folke Richardt

Hur ser millenniegenerationen på framtiden? Vad attraherar unga entreprenörer till ett engagemang i mindre samhällen och kommuner? Hur speglar målen i Agenda 2030 den unga generationens prioriteringar? Dale Williams, borgmästare i Porirua, Nya Zealand, Kajsa Hansson, projektledare Odla kompis, Botildenborg. Flera talare på gång.

 

Tema 3 • Attrahera framtidens medarbetare

Moderator: Magnus Nanne

Hur skapar vi en attraktiv arbetsplats, och hur leder vi framtidens medarbetare? Hur kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter mellan kommun och näringsliv? Anna Nambord, HR- och CSR-chef, Wihlborgs Fastigheter, Charlotta Blom, utvecklingsledare ledarskap och grupputveckling, Ystads kommun. Louise Dolck-Strömberg, HR Director Operations, Axis.

 

4 april

 

Tema 4 • Digitalisering som vår tids starkaste förändringsfaktor?

Moderatorer: Åsa Zetterberg och Mia Forsäng 
Kan digitalisering stödja små samhällen, kommuner och landsbygden, eller är det bara en resurs för de större städerna? Hur kan digitaliseringen bli ett verktyg i en mindre kommuns utvecklingsprocess? Åsa Zetterberg, Sveriges första digitaliseringschef. Ola Johnsson, rådgivare inom robotics och automation, PwC. Maria Stellinger, Digitaliseringschef, Malmö Stad.

(Under varje tema presenterar vi ett flertal goda exempel.)

 

13.00-16.00 WORKSHOPS

Under eftermiddagen genomför vi fyra workshops som anknyter till de fyra olika programpunkterna ovan. Syftet är att initiera konkreta frågor som underlag för vidare samarbete inom Smart Little Village-kretsen.